Skyltar

Gamla emaljskyltar, allt från husnummer, små nummerserier till gamla apoteksskyltar  finner du i vår butik.

Även handskrivna plåtskyltar i olika format som man dessutom kan beställa med egen text.